De zorg van de toekomst staat voor de deur!

  • Volledig systeemonafhankelijke totaaloplossing
  • Vergroot de cliëntveiligheid
  • Voorkomt valse meldingen
  • Data-analyse voor beter inzicht cliëntgedrag
  • Systeemintegratie op maat
  • Bespaart zorgkosten
  • Voldoet aan de AVG privacywet

Oriëntatiegesprek aanvragen

Slimme sensoren voor effectieve zorg

Meer oog voor uw cliënt

In een tijd waarin de vraag naar zorg toeneemt, terwijl er een tekort is aan zorgpersoneel, bieden slimme sensoren een oplossing. Door de inzet van deze geavanceerde zorgtechnologie werken zorginstellingen efficiënter met minder personeel, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van zorg. Dit betekent dat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan de zorgtaken die er écht toe doen.

Juiste zorg verlenen

De slimme sensoren van Medicura Zakelijk zijn sensoren die meerdere gebeurtenissen detecteren, zoals vallen, dwalen, vitaliteit en geluid. Zodra een situatie afwijkt van de gewenste omstandigheden geeft de sensor een signaal af. Zorgverleners bepalen per cliënt en per kamer de gewenste parameters. Als een cliënt is gevallen, ongebruikelijk lang op de badkamer verblijft of als er een afwijkende hartslag wordt geregistreerd, wordt er een melding verstuurd. De zorgverlener kan vanaf een afstand de situatie analyseren en bepalen of het nodig is om in te grijpen. Zo dragen de sensoren bij aan het verlenen van de juiste zorg.

Totaaloplossing in de zorg

Slimme combinaties van diverse sensoren bieden een uitgebreid scala aan detectiemogelijkheden. Voorbeelden van detecties door slimme sensoren zijn valdetectie, dwaaldetectie, vitale functie monitoring, geluidsdetectie, persoonsalarmering en track & trace van medische hulpmiddelen. Alle sensoren hebben allemaal hun eigen functie. Door sensoren te combineren zijn slimme combinaties te maken, die altijd voor nauwkeurige meldingen zorgen. Hierdoor wordt het aantal valse alarmen aanzienlijk verminderd en wordt het onnodig storen van cliënten voorkomen. Met onze expertise en ervaring in de zorgsector bieden we een totaaloplossing voor optimale cliëntveiligheid en zorg.

De voordelen van slimme sensoren

Onze slimme sensoren in de zorg bieden diverse voordelen. Al deze voordelen dragen bij aan het verhogen van de efficiëntie, het optimaliseren van het zorgproces, het besparen van kosten en het verbeteren van de cliëntveiligheid.

Volledig non-invasief

De slimme sensoren van Medicura Zakelijk zijn volledig non-invasief en verzamelen informatie zonder dat ze direct contact maken met het lichaam. De sensoren worden geplaatst in de directe omgeving van de cliënt. Non-invasieve sensoren zijn minder belastend en veiliger voor de gebruiker, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen in de gezondheidszorg, welzijn en thuiszorg.

Continue monitoring

Slimme sensoren bieden de mogelijkheid om patiënten continu te monitoren zonder hun privacy te schenden. Dit is vooral belangrijk voor kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een chronische ziekte, of patiënten die herstellen van een operatie. Continue monitoring helpt bij het tijdig detecteren van afwijkingen in vitale functies of gedrag, wat kan wijzen op een verslechtering van de gezondheidstoestand.

Verbetering kwaliteit zorg

Op basis van de data van de slimme sensoren kunnen zorgverleners de zorg beter afstemmen op de individuele behoeften van de cliënt. Dit kan leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven voor de cliënt en een efficiëntere inzet van zorgpersoneel. Dit zorgt voor meer rust en tijd voor zorgverlener én cliënt.

Vroegtijdige signalering

Slimme sensoren detecteren subtiele veranderingen in de gezondheidstoestand of het welzijn van een cliënt, nog voordat deze zelf symptomen opmerkt. Hierdoor kunnen zorgverleners preventief ingrijpen en gerichte zorg verlenen.

Beter inzicht door data

De verzamelde data kan worden gebruikt voor diepgaande analyses, waardoor zorginstellingen inzicht krijgen in trends, effectiviteit van behandelingen en mogelijke verbeterpunten in de zorgverlening.

Efficiëntie en kostenbesparing

Slimme sensoren dragen bij aan een efficiëntere zorgverlening door het personeel te ondersteunen in het monitoren van cliënten. Ze zorgen voor doelgerichte, relevante en efficiënte alarmering. Het verminderen van het aantal valse meldingen leidt tot kostenbesparing.

Medicura Zakelijk portaal

Met het portaal van Medicura Zakelijk worden alle meldingen efficiënt vanuit één centrale locatie beheerd. Het portaal is aan alle verpleegoproepsystemen te koppelen. In het portaal is het mogelijk om diverse instellingen aan te passen naar de specifieke behoeften en voorkeuren van elke cliënt en kamer. Bovendien biedt het systeem een heldere visualisatie van data middels overzichtelijke grafieken, waardoor trends geanalyseerd kunnen worden. Het portaal toont een duidelijk overzicht van alle kamers die zijn uitgerust met sensoren, waardoor in één oogopslag inzichtelijk is welke kamers onder monitoring staan. Voor een nauwkeurige monitoring is het mogelijk om sensoren eenvoudig in- of uit te schakelen. Dankzij de track & trace functionaliteit is het tevens mogelijk om de locatie van diverse hulpmiddelen binnen uw zorglocatie te traceren. 

Innovatie voor betere zorg

Bij Medicura Zakelijk realiseren we continue innovatie en verbetering en bieden we altijd de best mogelijke zorgoplossingen. Samen met onze partners, Hikvision en MobileTrack, ontwikkelen wij zorgtechnologie die de behoeften van mensen in de zorg als centraal uitgangspunt neemt. Met de slimme sensoren van Medicura Zakelijk staat de zorg van de toekomst voor de deur. U bent verzekerd van betere zorg, meer rust en een hogere kwaliteit van leven voor uw cliënten. Onze sensoren zijn meer dan alleen technologische hoogstandjes, ze zijn ontworpen met één doel in gedachten: meer oog voor uw cliënt.
Een oriëntatiegesprek aanvragen

Wij beantwoorden al uw vragen over onze slimme sensoren en leggen alles uit. Een oriëntatiegesprek aanvragen is gemakkelijk en snel. Vul het formulier in en wij nemen contact met u op. Maakt u liever telefonisch een afspraak? Bel ons dan gerust! 

Bel naar 088-007 11 40