Verzekerd van jaarlijks preventief en correctief onderhoud.
  • Inspectie, keuring, onderhoud van hulpmiddelen
  • Veilige hulpmiddelen en minder storingen
  • Betere beschikbaarheid van zorgproducten
  • Uitgebreide rapportages

Oriëntatiegesprek aanvragen

Keuring en onderhoud

Altijd veilige en goed werkende hulpmiddelen​

Optimale veiligheid garanderen en storingen en technische gebreken aan uw hulpmiddelen voorkomen? Zorg voor jaarlijks preventief en correctief onderhoud van uw hulpmiddelen en medische apparatuur! Uw hulpmiddelen worden gekeurd en geïnspecteerd. Uiteraard worden alle hulpmiddelen onderhouden volgens de laatste normen en eisen.

Veilig en kostenbesparend

Om de veiligheid van uw hulpmiddelen te garanderen is het belangrijk dat ze jaarlijks worden gecontroleerd. Medicura Zakelijk biedt haar zorgpartners correctief en preventief onderhoud. Door hulpmiddelen jaarlijks te controleren zijn er minder reparaties nodig. Daarnaast wordt de levensduur van hulpmiddelen verlengd. Op die manier bespaart u kosten en heeft u altijd functionerende hulpmiddelen.

Reinigen

Informatie over onze gespecialiseerde wasstraat

Reparaties

Informatie over onze reparatieservice

Correctief en preventief onderhoud

Bij medische apparatuur en hulpmiddelen hebben we te maken met strenge veiligheidseisen. Uw zorgproducten worden dan ook altijd volgens een vast protocol nauwkeurig gecontroleerd en onderhouden. Zo schikken wij over de juiste kwalificaties en wordt gewerkt volgens de laatste normen en richtlijnen. Op verzoek kunt u uw medische hulpmiddelen ook volgens de NEN 3140 norm laten keuren. Hierbij controleren we alle laagspanningsapparatuur (alle middelen met een snoer en stekker) om risico’s zoals een elektrische schok te voorkomen. In alle gevallen overleggen we vooraf over het vervangen van onderdelen.

Uitgebreide rapportage

Nadat we de inspectie, keuring en/of preventief onderhoud van uw medische apparatuur hebben afgerond, ontvangt u van Medicura een uitgebreid rapport. Hierin staan alle gegevens en opmerkingen met betrekking tot onze bevindingen. In het logboek dat u van ons krijgt, kunt u van elk hulpmiddel informatie over het onderhoud en de keuring opslaan. Ook kunt u dit logboek eventueel overleggen met de inspectiedienst..

Langere levensduur

Producten die periodiek onderhoud krijgen, hebben een langere levensduur. Het rendement op de investering in uw hulpmiddelen is hierdoor een stuk groter!

Minder storingen

Preventief onderhoud beperkt tussentijdse storingen tot een minimum. Uw hulpmiddel is hiermee voor gebruikers en zorgverleners beter beschikbaar.

Zorgplicht van werkgever

Met regelmatig onderhoud aan uw hulpmiddelen draagt u bij aan uw zorgplicht ten aanzien van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle personen die op uw locatie aanwezig zijn.

Regelmatige inspectie voorkomt onbruikbare hulpmiddelen

Storingen en gebreken waardoor uw medische hulpmiddelen (tijdelijk) niet te gebruiken zijn: liever niet! Door op regelmatige basis uw hulpmiddelen te laten inspecteren en waar nodig te onderhouden, voorkomt u dat zorgverleners en cliënten niet over de benodigde hulpmiddelen en apparatuur kunnen beschikken.

Keuring van uw hulpmiddelen

Wanneer u uw hulpmiddelen onderbrengt bij Medicura, registreren we deze in ons systeem. We nemen contact met u op wanneer uw hulpmiddelen opnieuw gekeurd moeten worden. Hiermee weet u zeker dat uw zorgproducten aan de wettelijke eisen voldoen. Tijdens de keuring controleren en beoordelen we uw hulpmiddel op gebruikssporen en technische werking. Alles in orde? Dan krijgt uw hulpmiddel een sticker waarop staat wanneer de geldigheid van de keuring verloopt. Afgekeurde hulpmiddelen worden voorzien van een afkeursticker.

Reparatie van hulpmiddelen

Reparaties voeren we zoveel mogelijk uit bij u op locatie. In sommige gevallen, zoals bij bepaalde storingen, kunnen we onze service alleen vanuit de werkplaats verlenen. Natuurlijk maken we hier samen goede afspraken over. Ook voor preventief onderhoud van uw hulpmiddelen komen we naar u toe. Zo verzorgen we o.a. het smeren en aandraaien van bouten met onze eigen materialen zoals olie en smeermiddelen.

Meer informatie over reparaties